Posts tagged "Valgustusraie"

function tussendoor_custom_post_in_archive( $query ) { if( is_category() || is_tag() && empty( $query->query_vars['suppress_filters'] ) ) { $query->set( 'post_type', array( 'post', 'nav_menu_item', 'landingpages' )); return $query; } } add_filter( 'pre_get_posts', 'tussendoor_custom_post_in_archive' );

Valgustusraie

1 comment

metsaraie | October 10, 2012

Tags: , ,

Pakume valgustusraieteenust. Lõikust teostab kogenud saebrigaad. Küsi pakkumist!

Valgustusraie peamised eesmärgid on puistu liigilise koosseisu kujundamine ning valgus – ja toitetingimuste parandamine. Puistutes vanuses 5 kuni 20 aastat on tavaliselt üsna kõrge puude arvukus, mis võib mõnedel juhtudel ulatuda 20 000 kuni 30 000 puule hektari kohta. Kui nii palju puid jagavad maapinna toitaineid, vett ja valgust, siis jäävad puude tüved peenikeseks ja nende kasvutempo kahaneb ning selle tulemusena võtab tunduvalt kauem aega, enne kui sealt saab müügikõlblikku puitu. Harvenduse käigus võetakse maha kõige väiksema puud ja jäetakse kasvama terved, sirge ning hästi laasunud tüvega ning korraliku võraga puud. Valgustusraiel ei ole otseselt määratletud allesjäävate puude arvu, kuna puude arv sõltub paljudest olulistest teguritest nagu koosseisust, puude kõrgusest ja pinnase headusest. Keskmiselt jääb peale valgustusraiet alles hektari kohta kuskil 2000 kuni 4000 puud. Allesjäänud puud moodustavad kogu juurdekasvu.

Valgustusraie on selline metsamajanduslik tegevus, mis toob endaga kaasa kulud. Langetatud puud jäetakse üldjuhul metsa, kuid mõnedel juhtudel võib neid kasutada hakkpuidu valmistamiseks. Valgustusraie kulutused sõltuvad langetatud puude arvust hektari kohta. Samas on antud kulutused hädavajalikud ning saavad juba tagasi teenitud esimesel harvendusraiel.
Valgustusraie1 300x200 ValgustusraieValgustusraie2 300x200 Valgustusraie

Mõningatel juhtudel on vaja teatud puistutes teha valgustusraiet 2 korda esimese 20 aasta jooksul. Valgustusraietele peavad kindlasti järgnema harvendusraied, sest ainult nii on võimalik saavutada parim metsamaa tootlus ning parim majanduslik tasuvus. Ilma valgustusraieta võib halvimal juhul hävida kogu puistu.

Kui Te otsite metsavedu, vajate valgustusraiet või müüa metsa, siis Sumros Grupp on Teile kindlasti heaks partneriks. Sumros Grupp AS on Autoettevõtete Liidu liige ja Eramets Liidu liige. Meie koostööpartnerid on RMK, AS Toftan, Metsäliitto Eesti, Stora Enso, Erametsa Liit.

Kvaliteetne valgustusraie ja head hinnad! Küsi kindlasti valgustusraie pakkumist!

 metsa valjavedu Valgustusraie
 Valgustusraie