Metsa ost

metsa ost Metsa ost

Metsa ost

Soovid müüa metsa? Ostame üle Eesti metsa- ja põllumaad. Kõige riskivabam viis oma metsakinnistust tulu saada on selle müük. Soovitame müüa kinnistu, mitte raieõiguse, kui küpse metsa osa kinnistul on üle 2/3.

Pakkumise tegemiseks vajame metsateatist ja metsamajandamiskavast raiesse minevate eralduste takseerkirjeldusi koos eralduste plaaniga. Palume lisada ka info kinnistul kehtestatud detailplaneeringu, hüpoteekide, rendilepingute vms kohta. Takseerkirjelduse järgi teeme esialgse pakkumise mõne tunniga. Selle täpsus sõltub metsamajandamiskava koostaja kompetentsusest ning erinevud tegelikkusega võib olla kuni 20%. Metsa ostuks lõpliku pakkumise teeme kuni nädala jooksul ning peale kinnistul kohapeal käimist.

Kehtiva metsateatise puudumine pole pakkumise tegemisel takistuseks, sest selle sisu tuleneb metsamajandamiskava raiete nimekirjast. Takistuseks pole ka metsamajandamiskava puudumine. Saatke meile lihtsalt oma kinnistu katastriüksuse number, mille leiate kas kinnistamisotsuselt või katastrikaardilt. Katastriüksuse number on toodud kujul xxxxx:xxx:xxxx. Pakkumise tegemiseks kuluv aeg sel juhul on mõnevõrra pikem, kuid ei ületa kindlasti kahte nädalat.

Kasvava metsa raieõiguse ost

Ostame raieõiguse metsaomanikelt, kes soovivad müüa metsa ilma selle all oleva maata.

Pakkumise tegemiseks vajame metsateatist ja metsamajandamiskavast raiesse minevate eralduste takseerkirjeldusi koos eralduste plaaniga. Takseerkirjelduse järgi teeme esialgse pakkumise mõne tunniga. Selle täpsus sõltub metsamajandamiskava koostaja kompetentsusest ning erinevused tegelikkusega võib olla kuni 20%. Lõpliku metsa ostupakkumise teeme kuni nädala jooksul ning peale metsakinnistul kohapeal käimist.

Kui meie metsa ostu pakkumine on Teile sobiv, sõlmime raieõiguse võõrandamise lepingu. Selles fikseerime raiutava ja kasvavajääva puidukoguse, raieliigi, tööde alguse ja lõpu kuupäevad, hinna ja maksmise korra ning muud kokkulepped tööde teostamise tingimuste kohta.

Mõned soovitused kasvava metsa raieõiguse müügiks:

  • HIND pole pakkumise paremuse hindamisel ainuke kriteerium. Kõige tähtsam on tasakaal METSARAIE MAHTUDE ja JUURDEKASVU e. JÄRELVÄÄRTUSE vahel. Kui soovite lihtsalt kõrgeimat hinda, soovitame müüa juba kinnistu või osa kinnistust.
  • Mida detailsem on raieõiguse võõrandamise leping, seda väiksem on risk.
  • Veenduge raieõiguse ostja kogemustes ning võimes selgitada Teile raieõiguse müügiga kaasnevaid riske. Suurem osa probleeme algab ostja ahnusest või teadmatusest.

Kui Te soovite majandada metsa, metsa osta või müüa, siis Sumros Grupp on Teile kindlasti heaks partneriks.

Metsa ost! Küsi kindlasti oma metsale parimat hinnapakkumist!

 metsa valjavedu Metsa ost

 Metsa ost